Domov Tlačiť Mapa stránky

Anketa

Plánujete si kúpiť DVD prehrávač do auta?
Áno,určite si kúpim
Počet hlasov: 5650 54%
Rozmýšlam o tom
Počet hlasov: 2407 23%
Nie,nepotrebujem to
Počet hlasov: 2366 23%
Počet hlasujúcich: 10423

Vrátenie tovaru


Informácie k právu na vrátenie tovaru do 14- tich dní pri kúpe v internetovom obchode
Predaj tovaru prostredníctvom internetu sa riadi zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode... v platnom znení.
Podľa tohto zákona k uzatvoreniu zmluvy dochádza momentom, keď spotrebiteľ obdrží od predávajúceho potvrdenie objednávky tovaru po jeho výbere z internetovej ponuky, teda na diaľku.
Forma a čas platby za objednaný tovar nie sú rozhodujúce, nakoľko výber tovaru a rozhodovanie o jeho kúpe prebehlo na diaľku, bez toho, aby mal spotrebiteľ možnosť fyzického kontaktu a odskúšania tovaru ešte pred jeho zaplatením.
Naviac na zmluvy uzatvorené na diaľku na nákup tovaru formou zásielkového predaja sa vzťahuje zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení (ďalej len zákon o podomovom predaji a zásielkovom predaji).
Dohľad nad dodržiavaním ustanovení citovaných zákonov vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI).
Podľa § 9 ods. 1 zákona o podomovom predaji a zásielkovom predaji zmluva uzavieraná na diaľku je zmluva, ktorú uzaviera predávajúci a spotrebiteľ na zásielkový predaj tovaru alebo na poskytnutie služby na diaľku výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie.
V zmysle § 12 ods. 1 zákona o podomovom predaji a zásielkovom predaji, spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti.

Na základe uvedeného, ak pri internetovom predaji predávajúci ponúka spotrebiteľovi spolu s inými možnosťami doručenia aj možnosť osobného odberu objednaného tovaru a spotrebiteľ túto možnosť využije, nestráca právo na odstúpenie od zmluvy v zákonnej lehote 7 pracovných dní v žiadnom prípade, t. j. ani vtedy, ak už platba za objednaný tovar prebehla, napr. platbou prostredníctvom kreditnej karty, príp. internet bankingom a pod. a ani vtedy, ak platba prebehne pri preberaní tovaru.
Zákon o podomovom predaji a zásielkovom predaji nepojednáva o tom, či je tovar, vrátený v zákonnej lehote, použitý alebo nie. Z toho vyplýva, že ak spotrebiteľ tovar rozbalí a vyskúša, teda podľa niektorých predávajúcich tovar „použije“, nestráca nárok na jeho vrátenie. Jedná sa o tovar, ktorý nie je vylúčený z možnosti vrátenia v zmysle vyššieuvedeného § 12 ods. 5 zákona o podomovom predaji a zásielkovom predaji. Tento tovar však nesmie byť poškodený alebo naň nesmú byť mechanicky namontované iné súčasti. Tovar musí byt vrátený so všetkými súčasťami tak, ako bol zakúpený.